Inschrijven Muziqu vervolgcursus

Vul onderstaande gegevens in om je in te schrijven voor een vervolgcursus. Je kan kiezen uit de Zangclub, de reguliere samenspelcursus Podium en de nieuwe samenspelcursus Podium Makersclub, of een combinatie! Wanneer je je inschrijft voor meerdere cursussen, ontvang je 15% stapelkorting.

Als je Podium wil doen, hier graag je beschikbaarheid aangeven
Ondergetekende betaalt:
Akkoord met de lesvoorwaarden(Vereist)
celloles kind 5 jaar

Lesvoorwaarden Muziqu

1. Inschrijving

1.1 De leerling schrijft zich in voor de duur van 1 cursusjaar dat loopt van 1 september 2024 tot 1 juli 2025.

 

2. Lesduur & tijden

2.1 Zangclub: In een cursusjaar wordt er 30 weken les gegeven. Daarnaast zijn er 3 optreedmomenten. De eerste les is op maandag 9 september, het actuele jaarrooster ontvang je uiterlijk 12 juli per e-mail.

2.2 Podium: Een cursusjaar bestaat uit 3 projecten van elk 5 ensemblelessen, 1 groepsles en 1 optreden. De lestijden zijn in overleg.

 

3. Betaling van de lessen

3.1  De hoogte van het cursusgeld is in seizoen 2024/2025:

    • Zangclub: 400,00 euro.
    • Podium: 480,00 euro.
    • Beide cursussen inclusief 15% korting: 748,00 euro.

3.1  Het cursusgeld kan je op twee manieren betalen:

    • Bij een betaling in één termijn is de uiterste betaaltermijn 1 augustus.
    • Bij betaling in drie termijnen zijn de uiterste betaaltermijnen 1 augustus, 1 november en 1 februari. Je stelt zelf een automatische incasso in.

 

4. Afwezigheid

4.1 Laat het altijd even weten wanneer je niet aanwezig kunt zijn bij een les. Het is niet mogelijk om lessen te verzetten, in te halen, of lesgeld terug te krijgen bij afwezigheid.

4.2 Bij langdurige afwezigheid van de leerling door speciale omstandigheden (bijv. langdurige ziekte) kan Muziqu afwijken van 4.1. Neem contact op voor overleg.

4.3 Bij ziekte of afwezigheid van de docent, wordt door Muziqu vervanging geregeld en gaat de les door, of wordt de les aan het einde van het cursusjaar ingehaald.

 

5. Opzeggen

5.1 De cursus kan gedurende het lopende cursusjaar niet worden opgezegd.